• Khi quan hệ tình dục, vợ tôi nằm như khúc gỗ nhưng âm đạo vẫn tiết nước nhờn rất nhiều. Tôi vẫn có khúc dạo đầu, nhưng có cảm giác vợ tôi không thích, cứ hối tôi làm nhanh lên, nên tôi rất mất hứng. Vì tôi lâu xuất tinh nên vợ tôi cứ hối hoài làm tôi không có cảm giác.