• Khi mọc răng khôn thường gây đau đớn cho bạn. Thậm chí có bạn còn không thể nói hay ăn trong lúc răng mọc. Dưới đây là một số mẹo hay giúp giảm đau khi mọc răng khôn rất hiệu quả.