• Trong nhiều trường hợp, hệ miễn dịch bị suy giảm là do tiêu thụ quá nhiều một số thực phẩm không có lợi cho hệ miễn dịch hoặc do môi trường sống gây ra. Dưới đây là một số loại thực phẩm khi ăn nhiều sẽ gây suy giảm hệ miễn dịch, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.