• Trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị nhiễm cúm do sức đề kháng còn non yếu và dễ có biến chứng nặng khi bị cúm. 6 biện pháp dưới đây có thể bảo vệ bé khỏi bệnh cúm.
  • Mùa lạnh, nhiệt độ môi trường và độ ẩm không khí thấp là điều kiện thuận lợi giúp cho virút cúm phát triển và gây bệnh “cúm mùa” cho con người.
  • SKĐS - Trẻ em là đối tượng dễ bị nhiễm cúm do sức đề kháng còn non yếu trẻ..., đặc biệt là bệnh cúm mùa trong mùa lạnh.