• Những viên đá mát lạnh luôn hấp dẫn mọi người trước cơn thèm khát dâng cao, rồi vô tình “rủ rê” nhiều con bệnh nguy hiểm vào người nếu đó là đá bẩn. Chúng ta thường không để ý đến nguồn gốc xuất xứ của những viên đá mà ta sử dụng hàng ngày bởi …