• Một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia người New Zealand đã chỉ ra rằng những trẻ nhỏ nghiện xem ti vi sẽ dễ có nguy cơ phạm tội ác hoặc có những hành vi bạo lực sau này. Nghiên cứu này được đưa ra bởi các chuyên gia thuộc trường đại học Otago …