• Cây lá ngón còn được gọi là co ngón, đoạn trường thảo (cây đứt ruột), cỏ ngón, hồ mạn trường, hoàng đằng, câu vẫn. Tên dân gian khác là thuốc rút ruột vì cho là uống vào đứt ruột mà chết, hay thất bộ đoạn trường thảo là ăn phải chỉ đi được 7 bước …
  • SKĐS - Lá ngón được liệt vào 1 trong 4 loại dược thảo có độc tính cao nhất tại Việt Nam và Trung Quốc. Chỉ cần ăn vài lá là có thể tử vong.
  • Dấu hiệu thần kinh: với liều vừa gây kích thích, giãy giụa, co giật, nhìn đôi, lác mắt. Với liều cao, tác dụng giống cura gây liệt cơ hô hấp, hạ thân nhiệt, hôn mê.
  • Tôi và bạn bè hay đi du lịch miền núi, nghe nói lá ngón rất dễ nhầm lẫn và có thể bị ngộ độc cho dù chỉ ăn một chút.