• Hiện nay ở Việt Nam cũng như khắp thế giới, bệnh về túi mật khá phổ biến. Về cơ bản, hầu hết mọi người đều chữa trị sơ qua và sống chung với bệnh.