• Rã đông là phương pháp ai cũng biết nhưng không phải ai cũng biết rã đông đúng cách. Cách tốt nhất để rã đông đồ ăn là chuyển thực phẩm từ ngăn đá tủ lạnh xuống ngăn mát một khoảng thời gian trước khi chế biến. Khoảng thời gian này nhanh hay chậm tùy thuộc …