• Loài rận mu đã hoành hành xã hội loài người, cụ thể là phương Tây, qua hàng ngàn năm, nhưng hiện chúng đối mặt nguy cơ diệt vong trước xu hướng tẩy lông vùng kín. Thời xưa, rận là hung thần của loài người, đặc biệt đối với con cháu Adam và Eva ở trời …