• SKĐS - Hạt dẻ ngựa là loại hạt của cây bản địa trên bán đảo Balkan. Hạt dẻ ngựa còn thịnh hành trên các địa điểm khắp các vùng phía bắc của thế giới.