• Theo y khoa, bệnh mãn tính ảnh hưởng đến khả năng tình dục của mỗi người , vậy thể chất yếu nên yêu sao.