• Về phương diện biểu hiện lâm sàng, so với viêm gan B cấp tính, trạng thái của đường tiêu hóa khi mắc viêm gan C cấp tính nhẹ hơn, tỉ lệ xuất hiện vàng da cũng thấp hơn, mức độ ALT và bilirubin huyết thanh cũng thấp hơn rõ rệtRead More