• Tôi bị u xơ tử cung, vậy có thể có thai được không? Phạm Thanh Hương (Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội). bị u xơ tử cung, vậy có thể có thai được không? Phạm Thanh Hương (Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội). Trả lời: U xơ tử cung là u lành tính,