• Theo nghiên cứu của Đại học Southampton (Anh) thì việc sử dụng mũi để thổi bóng bay có thể giúp điều trị viêm tai giữa tiết dịch hay còn gọi là tai keo (glue ear). Thổi bóng bay làm tăng áp lực trong tai để làm sạch các dịch nhầy. Các nhà nghiên cứu đã …
  • Theo nghiên cứu của Đại học Southampton (Anh) thì việc sử dụng mũi để thổi bóng bay có thể giúp điều trị viêm tai giữa tiết dịch hay còn gọi là tai keo (glue ear). Thổi bóng bay làm tăng áp lực trong tai để làm sạch các dịch nhầy. Các nhà nghiên cứu đã