• SKĐS - Theo Ths.BS. Lã Thanh Nga - Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng II túi thừa Meckel là dị dạng bẩm sinh của ruột non thường được phát hiện muộn và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, có thể đưa đến một tỉ lệ tử vong đáng kể.