• Đối với người chưa có gia đình, bác sĩ nữ sẽ kiểm tra và phát hiện bệnh từ mẫu huyết trắng. Người có gia đình, bác sĩ đặt mỏ vịt, siêu âm đầu dò, lấy mẫu dịch cổ cung làm xét nghiệm pap smear để tầm soát bệnh ung thư cổ tửRead More