• “Lần đầu tiên về Hà Nội trong trình trạng thập tử nhất sinh, tôi đã gặp được những người cán bộ y tế có tài, có tâm. Nếu không gặp được họ, chắc chắn tôi đã chết và con tôi đã mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng. Đến lúc này, ra viện rồi, tôi vẫn chưa được biết tên những con người đã mang lại sự sống cho tôi lần thứ 2”.
  • SKĐS - Trong y học cổ truyền, sốt xuất huyết được xếp vào nhóm ôn bệnh và ôn dịch và được trị liệu bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có việc sử dụng các kinh nghiệm dân gian.
  • Trên lâm sàng, Đông y thường căn cứ vào triệu chứng biểu hiện cụ thể, để phân loại các chứng trạng bệnh và sử dụng vị thuốc, bài thuốc thích hợp, theo nguyên
  • Ôn bệnh là tên chung chỉ nhiều loại nhiệt bệnh cấp tính do ôn tà gây ra.
  • Bệnh ngoại cảm ôn bệnh diễn tiến có quy luật và đi từ ngoài vào trong, đi từ nhẹ đến nặng. Theo Diệp Thiên Sỹ (đời Thanh) bệnh sẽ diễn biến từ Vệ phận đến Khí phận, Dinh phận và cuối cùng là Huyết phận.
  • SKĐS - Từ lâu, đã có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy, tiếng ồn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới tai (thính giác), tới giấc ngủ...