• Mặc dù cháu rất chăm gội đầu và dùng dầu trị gàu nhưng đầu cháu vẫn rất nhiều gàu. Gàu nhiều như thế là sinh lý bình thường hay là bệnh lý?
  • Thời gian gần đây trên đầu tôi xuất hiện nhiều gàu. Tôi đã thay đổi các loại dầu gội đầu trị gàu mà gàu vẫn nhiều làm tôi mất tự tin khi giao tiếp. - 750 Bệnh thường gặp