• Vợ chồng tôi đã có bé gái năm tuổi, nay muốn sinh thêm đứa nữa. Tuy nhiên, chồng tôi mới phát hiện bị bệnh viêm gan C. Bác sĩ nói chồng tôi là người lành mang bệnh. Xin hỏi nếu sinh con thì bé có bị di truyền bệnh này từ cha không? – Cỏ …
  • Vợ chồng tôi đã có bé gái năm tuổi, nay muốn sinh thêm đứa nữa. Tuy nhiên, chồng tôi mới phát hiện bị bệnh viêm gan C. Bác sĩ nói chồng tôi là người lành mang bệnh. Xin hỏi nếu sinh con thì bé có bị di truyền bệnh này từ cha không? – Cỏ