• Hiện nay tình trạng thừa cân ở trẻ nhỏ không hề hiếm. Việc thừa cân ở trẻ dễ gây nên một số hậu quả tiêu cực cho sức khỏe cũng...