Yếu tố vật lý và thiết bị ảnh hưởng đến hình ảnh siêu âm tim!
Ảnh hưởng của tần số đầu dò trên hình ảnh siêu âm tim

Ngày: 27 - 6 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

 

 

Những ảnh hưởng của tần số đầu dò khác nhau về chất lượng hình ảnh và sự xuất hiện được thể hiện. A: Một đầu dò 3.0 MHz được sử dụng để ghi lại hình ảnh trục ngắn. B: Cùng một hình ảnh được ghi lại bằng cách sử dụng đầu dò 5.0 MHz.


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Ảnh hưởng của tần số đầu dò trên hình ảnh siêu âm tim