Yếu tố vật lý thiết bị gain ảnh hưởng đến hình ảnh siêu âm tim!
Ảnh hưởng của gain trên hình ảnh siêu âm tim

Ngày: 27 - 6 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

 

 

Hình ảnh siêu âm trục dài cạnh ức trái chỉ rõ hiệu quả của gain về sự xuất hiện trên hình ảnh siêu âm tim. A: Gain được điều chỉnh phù hợp cho phép ghi lại tất cả các thông tin có liên quan. B: Gain quá cao được sử dụng, bóp méo hình ảnh, giảm độ phân giải, và tăng tiếng ồn.


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Ảnh hưởng của gain trên hình ảnh siêu âm tim