Mới đây, Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Hoa Kỳ (National Academies of Sciences, NAS) có báo cáo khoa học “Cây trồng biến đổi gen (BĐG): Trải nghiệm và Triển vọng”... - GMO - Biến đổi gen
Khẳng định sự an toàn của cây biến đổi gen - GMO - Biến đổi gen

Báo cáo kết luận: Không có bằng chứng nào cho thấy thực phẩm được làm từ các nguyên liệu hoặc có thành phần từ cây trồng biến đổi gen thiếu an toàn hơn so với thực phẩm không BĐG.

Báo cáo lần này nghiên cứu và đánh giá các ảnh hưởng về kinh tế, nông học, y học… cũng như các tác động khác của cây trồng và thực phẩm BĐG. Thành viên tham gia gồm hơn 300 nhà khoa học từng giành giải Nobel cùng gần 900 nghiên cứu.

Theo Hiểu Minh - Tiền phong


Tổng hợp & BT:

Về Menu

nhà khoa học biến đổi gen Nobel Mỹ National Academies