Bệnh nhân bị tăng huyết áp cần biết tự đo và theo dõi huyết áp của mình tại nhà, vì đây là một việc làm đơn giản, dễ thực hiện và không đòi hỏi phương tiện, trang bị gì quá đắt tiền. Bệnh nhân cần tìm hiểu thế nào là huyết áp, cách đo huyết …
Tự theo dõi huyết áp tại nhà

Bệnh nhân bị tăng huyết áp cần biết tự đo và theo dõi huyết áp của mình tại nhà, vì đây là một việc làm đơn giản, dễ thực hiện và không đòi hỏi phương tiện, trang bị gì quá đắt tiền.

Bệnh nhân cần tìm hiểu thế nào là huyết áp, cách đo huyết áp chính xác cũng như cách nhận định giá trị của huyết áp thế nào là bình thường, thế nào là huyết áp tăng và huyết áp thấp…

Bệnh nhân có thể đo huyết áp của mình tại nhà bằng huyết áp kế đồng hồ, huyết áp kế thủy ngân, huyết áp kế điện tử. Lưu ý là các huyết áp kế này cần được hiệu chỉnh định kỳ để số đo có thể phản ánh chính xác mức huyết áp của bệnh nhân.

Tự đo huyết áp tại nhà.


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Chuyên Khoa