Kỹ thuật trục dài cạnh ức hiển thị xoang vành và động mạch chủ xuống siêu âm tim!
Trục dài cạnh ức hiển thị xoang vành và động mạch chủ xuống siêu âm tim

Ngày: 28 - 7 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

Trục dài cạnh ức (parasternal) cho thấy mối quan hệ giữa xoang mạch vành (mũi tên) và động mạch chủ xuống (DA). Ao, động mạch chủ, LA, trái nhĩ; LV, tâm thất trái.


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Trục dài cạnh ức hiển thị xoang vành động mạch chủ xuống siêu âm tim