Một nghiên cứu mới cho thấy những trẻ cư xử tử tế với bạn bè thì hạnh phúc hơn và được bạn bè yêu mến hơn, theo AFP. Một nhóm các nhà khoa học từ Trường đại học British Columbia (Canada) và Trường đại học California (Mỹ) ngẫu nhiên chia 400 đối tượng thành 2 …
Trẻ được yêu mến vì cư xử tử tế

Một nghiên cứu mới cho thấy những trẻ cư xử tử tế với bạn bè thì hạnh phúc hơn và được bạn bè yêu mến hơn, theo AFP.

Một nhóm các nhà khoa học từ Trường đại học British Columbia (Canada) và Trường đại học California (Mỹ) ngẫu nhiên chia 400 đối tượng thành 2 nhóm. Đây là những trẻ từ 9 – 11 tuổi, sống tại Vancouver (Canada).

Một nhóm được đề nghị thực hiện 3 hành động tốt mỗi tuần trong thời gian 4 tuần, chẳng hạn như chăm sóc cây cối hoặc chia cho bạn cùng lớp một phần bữa ăn trưa của mình.

tre-em
Trẻ được yêu mến vì cư xử tử tế – Ảnh: Shutterstock

Một nhóm khác được đề nghị đi thăm 3 địa điểm, chẳng hạn như sân bóng rổ hay nhà ông bà, vào mỗi tuần trong suốt 4 tuần.

Cả hai nhóm đều báo cáo lại những việc mình làm.

Sau 4 tuần, các đối tượng cho biết mức độ hạnh phúc của mình. Kết quả cho thấy đối tượng ở cả hai nhóm đều cảm thấy tâm trạng tốt hơn trước.

Hai nhóm cũng được đề nghị khoanh tròn tên những bạn cùng lớp mà đối tượng muốn cùng làm việc trong một dự án tại lớp.

Những đối tượng cư xử tốt thì được bạn bè yêu mến hơn cả.

Nghiên cứu này công bố trên PLOS ONE.

Ybacsi.com (Theo Thanhnien)


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Gia Đình ban be chăm sóc trẻ em cư xử tốt