Điều hoà kinh nguyệt. Ngải cứu dùng tươi hay phơi khô tán thành bột, hãm hoặc sắc uống. Ngày dùng 6-10g. Thường phối hợp với Ích mẫu, Cỏ gấu để điều hoà kinh nguyệt. DS.Chothuoc24h
Ngải cứu giúp điều hòa kinh nguyệt

Điều hoà kinh nguyệt.

Ngải cứu dùng tươi hay phơi khô tán thành bột, hãm hoặc sắc uống. Ngày dùng 6-10g. Thường phối hợp với Ích mẫu, Cỏ gấu để điều hoà kinh nguyệt.

DS.Chothuoc24h


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Chữa Bệnh Nhân Gian