Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao) trong siêu âm tim bẩm sinh.
Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao) trong siêu âm tim bẩm sinh

Ngày: 19 - 8 - 2012

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

Bước 8. Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao).

Tĩnh mạch vô danh bên trái (Innom). Động mạch phổi phải (RPA) được nhìn thấy trong mặt cắt ngang phía sau Ao lên.

 


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao) trong siêu âm tim bẩm sinh