Kỹ thuật xem khuyết vách ngăn liên nhĩ với hiệu ứng tương phản điển hình siêu âm tim!
Khuyết vách ngăn liên nhĩ với hiệu ứng tương phản điển hình siêu âm tim

Ngày: 10 - 7 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

Siêu âm tim qua thực quản được ghi lại hình ảnh theo chiều dọc tập trung vào vách ngăn tâm nhĩ. Tương phản được tiêm vào tĩnh mạch và đã hoàn toàn đầy tâm nhĩ phải. Lưu ý một số ít tương phản trong tâm nhĩ trái phù hợp với một shunt phải sang trái. Cũng lưu ý các hiệu ứng tương phản nhỏ (mũi tên) phát sinh từ vách ngăn tâm nhĩ và chiếu vào tâm nhĩ phải. Hiệu ứng này xảy ra do chảy - tăng cường tương phản máu từ tâm nhĩ trái qua khiếm khuyết vách ngăn nhĩ nhỏ lỗ thứ 2 (4 mm) vào đầy tâm nhĩ phải.


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Khuyết vách ngăn liên nhĩ với hiệu ứng tương phản điển hình siêu âm tim