Yếu tố thiết bị gây hỗn tạp hình ảnh gần trên siêu âm tim.
Hỗn tạp hình ảnh gần trên siêu âm tim

Ngày: 27 - 6 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

 

Đỉnh buồng thất này chứng tỏ một vật gọi là hỗn tạp phạm vi gần (mũi tên). Đây là kết quả của các dao động biên độ cao phát ra bởi đầu dò và là một nguồn chung của sự giải thích sai. LA, trái nhĩ; LV, lại tâm thất.

 


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Hỗn tạp hình ảnh gần trên siêu âm tim