Kỹ thuật hình mờ cản âm dạng thất trái siêu âm tim!
Hình mờ cản âm dạng thất trái siêu âm tim

Ngày: 8 - 7 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

Ví dụ hình thất trái mờ sau khi tiêm tĩnh mạch tương phản perfluorocarbon. Trên bên trái: Hình ảnh siêu âm tim bốn buồng từ mỏm. Lưu ý hình nghèo nàn của đỉnh và thành bên. Ba tấm khác đã được ghi nhận sau khi tiêm tĩnh mạch tương phản perfluorocarbon. Lưu ý việc phân định tuyệt vời của khoang thất trái, và (đỉnh bốn buồng) mờ dạng khoang đầy đủ và khả năng để xác định đầy đủ đỉnh và thành bên (phía dưới bên trái).


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Hình mờ cản âm dạng thất trái siêu âm tim