Kỹ thuật giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm thất trái do tương phản quá mức!
Giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm thất trái do tương phản quá mức

Ngày: 3 - 7 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

 

Hình ảnh siêu âm bốn buồng tim từ mỏm trước (trên) và sau (hình dưới) tiêm tĩnh mạch chất tương phản perfluorocarbon dựa trên xuất hiện hiệu ứng của đỉnh liều tấn công quá mức của tâm thất trái, dẫn đến sự suy giảm và bóng phía sau thứ ba của tâm thất trái.


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm thất trái do tương phản quá mức