Kỹ thuật giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm do tương phản quá mức!
Giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm do tương phản quá mức

Ngày: 3 - 7 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

Hình ảnh trục dài cạnh ức ghi lại ngay sau khi tiêm tương phản siêu âm. Lưu ý sự suy giảm đáng kể của tín hiệu siêu âm sau đậm đặc tương phản trong tâm thất phải chảy ra ngăn cản hiển thị cấu trúc phía sau.


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm do tương phản quá mức