Kỹ thuật xem giả phình vách với độ tương phản thất trái siêu âm tim!
Giả phình vách với độ tương phản thất trái siêu âm tim

Ngày: 9 - 7 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

 

Hình ảnh siêu âm tim từ đỉnh ghi nhận ở bệnh nhân với giả phình vùng đỉnh nhỏ. Trên: Lưu ý không gian echo hình cầu ở đỉnh tâm thất trái. Cản âm đã làm mờ cơ của tâm thất trái và phải. Dưới: Khung hình ghi một chu kỳ tim. Lưu ý sự xuất hiện của một lượng nhỏ tương phản (mũi tên) trong khoang, xác nhận thông tin với khoang thất trái.


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Giả phình vách với độ tương phản thất trái siêu âm tim