Kỹ thuật định dạng siêu âm tim kỹ thuật số!
Định dạng siêu âm tim kỹ thuật số

Ngày: 2 - 7 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

 

Bốn hình ảnh điển hình định dạng hình ảnh có sẵn từ echo kỹ thuật số. Trong hình ảnh này, bốn hình ảnh khác nhau từ một siêu âm tim hai chiều lúc nghỉ được xem trong một định dạng màn hình qua bốn góc cho phép so sánh trực tiếp vận động thành tim trong tất cả 16 phân đoạn.

 

Hình ảnh từ đỉnh bốn và hai buồng tim ghi nhận lúc nghỉ ngơi (trái) và với sự gắng sức (bên phải). Những hình ảnh lúc nghỉ ngơi giống như các hình ảnh trình bày trên để cho phép so sánh hình ảnh lúc nghỉ và khi gắng sức.

 


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Định dạng siêu âm tim kỹ thuật số