Kỹ thuật cục máu đông thất trái vùng mỏm tim với độ tương phản siêu âm tim!
Cục máu đông thất trái vùng mỏm tim với độ tương phản siêu âm tim

Ngày: 8 - 7 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

 

Hình ảnh vùng đỉnh tim được ghi nhận ở một bệnh nhân với mật độ âm vang mơ hồ về hình ảnh không tương phản. Sau khi tiêm tĩnh mạch perfluorocarbon, một hình cầu khuyết được ghi nhận, phù hợp với một huyết khối pedunculated (mũi tên).


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Cục máu đông thất trái vùng mỏm tim với độ tương phản siêu âm tim