Yếu tố nguy cơ tràn khí màng phổi bao gồm: giới tính, hút thuốc, tuổi, bệnh phổi và tiền sử tràn khí màng phổi.
Các yếu tố nguy cơ tràn khí màng phổi

Yếu tố nguy cơ tràn khí màng phổi bao gồm:
Giới tính. Nói chung, đàn ông nhiều khả năng có tràn khí màng phổi hơn so với phụ nữ, mặc dù phụ nữ có thể phát triển một dạng hiếm của tràn khí màng phổi liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt.
Hút thuốc. Đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tràn khí màng phổi tự phát. Tăng nguy cơ theo khoảng thời gian hút và số lượng thuốc hút.
Tuổi. Tràn khí màng phổi tự phát có thể xảy ra ở những người từ 20 đến 40 tuổi, đặc biệt là nếu người đó rất cao và nhẹ cân.
Bệnh phổi. Có một bệnh phổi, đặc biệt là khí phế thũng, làm cho phổi dễ bị xẹp.
Tiền sử tràn khí màng phổi. Nếu đã từng bị tràn khí màng phổi, sẽ tăng nguy cơ bị lần khác, thường là trong vòng 1 - 2 năm đầu tiên.


TheoYbacsi.com

Theo Ybacsi.com


Tổng hợp & BT:

Về Menu

benh