Kỹ thuật bóng đỉnh thất trái cản âm trong siêu âm tim!
Bóng đỉnh thất trái cản âm trong siêu âm tim

Ngày: 3 - 7 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

Hình ảnh bốn buồng tim từ mỏm ghi nhận sau khi tiêm tĩnh mạch một chất tương phản perfluorocarbon trên một bệnh nhân bị chứng phình mỏm tim và vôi hóa. Lưu ý hai bóng khác nhau phát sinh từ đỉnh không đồng nhất của khoang thất trái. Đường chấm đại diện cho ranh giới khoang thất trái thật sự.


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Bóng đỉnh thất trái cản âm trong siêu âm tim