Kỹ thuật bóng cơ nhú cản âm trong siêu âm tim!
Bóng cơ nhú cản âm trong siêu âm tim

Ngày: 3 - 7 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

Hình bốn buồng từ mỏm cho thấy bóng cơ nhú. Trên: Hình ảnh được ghi nhận trong kỳ tâm trương. Lưu ý vị trí của cơ nhú (mũi tên đen) và bóng mờ phía sau nó. Cũng lưu ý các vị trí thực sự và độ dày của bức thành bên (mũi tên màu trắng). Phía dưới: Hình ảnh đã được ghi lại trong kỳ tâm thu và hiện bóng cơ nhú phóng đại hơn. Tưởng lầm bóng cơ nhú là bức thành bên sẽ cho kết quả đánh giá thấp đáng kể kích thước của tâm thất trái.


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Bóng cơ nhú cản âm trong siêu âm tim