Hình ảnh bóng cản xương sườn trên siêu âm tim!
Bóng cản xương sườn trên siêu âm tim

Ngày: 28 - 7 - 2013

Bài viết chủ đề sức khỏe, trao đổi nội bộ giữa các thành viên. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Nếu có thể có vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

Hình ảnh xương sườn tạo bóng được thể hiện (mũi tên). Sự hiện diện của các xương sườn liên quan đến những dấu chân đầu dò che khuất vách ngăn và thành sau thất trái (LV). LA, tâm nhĩ trái; RV, tâm thất phải.


Tổng hợp & BT:

Về Menu

Bóng cản xương sườn siêu âm tim